neiye11

zprávy

Vlastnosti hydroxyethylcelulózy

Hydroxyethylcelulóza

Je to neiontový ve vodě rozpustný polymer, bílý nebo slabě žlutý, snadno tekoucí prášek, bez zápachu a chuti, rozpustný ve studené i horké vodě a rychlost rozpouštění se zvyšuje s rostoucí teplotou.Nerozpustný v organických rozpouštědlech.

Vlastnosti hydroxyethylcelulózy:

1. HEO je rozpustný v horké nebo studené vodě a nesráží se při vysoké teplotě nebo varu, takže má široký rozsah charakteristik rozpustnosti a viskozity, stejně jako netepelnou gelaci.

2. Neiontové látky samotné mohou koexistovat se širokou škálou dalších ve vodě rozpustných polymerů, povrchově aktivních látek a solí a jsou vynikajícím koloidním zahušťovadlem pro vysokokoncentrované roztoky elektrolytů.

3. Kapacita zadržování vody je dvakrát vyšší než u methylcelulózy a má lepší regulaci průtoku.

4. Ve srovnání s uznávanou methylcelulózou a hydroxypropylmethylcelulózou je disperzní schopnost HEC nejhorší, ale ochranná koloidní schopnost je nejsilnější.


Čas odeslání: 20. října 2022